توانگری خانواده

زیر رده

ایمانا تی وی
1 بازدید · پیش از : 23 ساعت

⁣در این ویدئو درباره روش کاربردی رسیدن به اهداف نکات آموزشی را بیان می کند

روانشناسی خانواده
6 بازدید · پیش از : 13 روز

چرا باید به روان خود توجه کنیم ؟

دکتر امیر مهرداد خسروی
1 بازدید · پیش از : 13 روز

⁣مادامی‌که تفکر خود، راه و روش و سلیقۀ خودمان را حق بدانیم و دیگران را باطل، راهی برای همدلی نخواهیم داشت. اما چطور می‌توانیم با دیگران همدلی کنیم؟

دکتر امیر مهرداد خسروی
8,925 بازدید · پیش از : 17 روز

⁣«آﻟﺒﺮت اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ»، ﻓﻴﺰﻳﻜﺪان ﺑﺰرگ، ﺟﻤﻠﻪاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد: «ﺳﻪ ﻧﻴﺮوي ﻋﻈﻴﻢ در ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﺗﺮس، ﻃﻤﻊ و ﺣﻤﺎﻗﺖ!» اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ دﻗﻴﻖ ﺷﻮﻳﺪ، ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ «اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ» را درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﺪ.

دکتر امیر مهرداد خسروی
19,115 بازدید · پیش از : 18 روز

⁣نگاه‌های ما در وهله اول، عمومی‌است. بی‌تفاوت و غیر اختصاصی است. چهره‌ها در این نگاه، همه یکسان یا با الهام از تعبیر سارتر، شیء‌گونه است. ما هزاران چهره را در روز، عموما در کوچه و خیابان و تلویزیون و رسانه‌ها، می‌بینیم، اما در اصل نمی‌بینیم! دیدنی که عمیق باشد و «شخصی» که «شیء» نباشد، اتفاق نمی‌افتد. پس در اصل ما تنها چهره‌ها را نادیده، ورق می زنیم و نمی‌بینیم. نگاه ناب، در اینجا، عمیقا غایب است. نگاهی که «شخصِ جان‌دارِ روح‌دار» مقابل‌مان را شیءای یکسان با همه جهان خارج، نمی‌بیند. نگاهی که صرفا با ماهیچه‌های چشم نیست و علاوه بر درگیر کردن دیگر اعضای بدن، روح و جان و حضور ما را نیز قرارست که تسخیر کند.

دکتر امیر مهرداد خسروی
9,992 بازدید · پیش از : 21 روز

⁣هر کسی در مسیر رشد اخلاقی و معنوی خود می‌داند که نقاط ضعفی دارد. مثلا می‌داند که در حسادت وضعیت خوبی دارد اما در کنترل خشم مشکل دارد. کاربرد قانون بشکه در امور اخلاقی و معنوی این است که انسان باید در مسیر رشد و توسعه فردی خود توجه بیشتری به نقاط ضعف خود بکند و روی آنها به طور ویژه وقت بگذارد زیرا تکرار ابتلا به این مشکلات این حس را در او ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه از دام آنها رها نمی‌شود و مسیر رشد برای او بسته است. این نقاط ضعف به مثابه پاشنه آشیل فرد هستند و یا مانند سنگی که بر پای انسان بسته شده پرواز او را دشوار می‌کند. لذا تلاش برای رفع آنان مانند تعویض تخته چوب کوتاه می‌تواند ظرفیت معنوی انسان را افزایش دهد.

روانشناسی خانواده
7 بازدید · پیش از : 1 ماه

#قیمت_زندگی

تو یک عمر یخ زدن در سرمای زندگی رو برای کدوم پروانه شدن داری به جون میخری؟

روانشناسی خانواده
7 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣🎥اختلال‌های روانی چگونه درمان می‌شود؟

👈آشنایی با ۳ جریان اصلی روان ‌درمان

📺جذاب‌ترین فیلم‌های کوتاه روان‌شناسی📺

روانشناسی خانواده
3 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣🌹🍃🌹🍃🌹

اثر Framing بر تصمیم‌گیری
اثری که می‌تواند باعث خطاهای شناختی و اشتباه در تصمیم‌گیریهای ما شود.

دوره توسعه فردی
8 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣بازنگری در اهداف ، اولویت بندی ها و جمع بندی نهایی

دوره توسعه فردی
6 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣روش مدیریت موانع رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
5 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣توانایی و استعدادهای ما در جهت رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣امور ضروری که برای پشتیبانی از اهداف اهمیت دارند

دوره توسعه فردی
6 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣اهمیت مشخص شدن کمیت و کیفیت در تعیین اهداف

دوره توسعه فردی
5 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣تقدیر ها و اهداف نکات مهمی که در مسیر تعیین هدف نباید غفلت شود

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣ویژگیهایی که در تعیین اهداف ضروری می باشد

دوره توسعه فردی
6 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣مکانیزم و روش اولویت بندی و دسته بندی اهداف

دوره توسعه فردی
3 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣مکانیزم ارتباطی ذهن با اهداف تعیین شده

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣خطای استراتژیک در تعیین ارزشها بجای اهداف و نرسیدن به موفقیت در زندگی

دوره توسعه فردی
6 بازدید · پیش از : 1 ماه

هدف ، سختیها و پشتکار منطقی در مسیر هدف

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣نگاهی به مهندسی فکر در ترسیم مسیر هدف

دوره توسعه فردی
5 بازدید · پیش از : 1 ماه

خودسازی و توسعه فردی

دکتر امیر مهرداد خسروی
36 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

اگر از دست آدمهای اطراف در رنج هستید این ویدیو را تماشا کنید

Exirtv
12 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

قدرشناسی از فرصت های زندگی

دکتر امیر مهرداد خسروی
60 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

خودسازی

دکتر امیر مهرداد خسروی
64 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

روزمرگی ها و عادتها موجب آسیب های زندگی انسان می شوند و عاملی خواهند بود برای فرسودگی روح و روان انسان
این ویدئو بر اساس تحلیلی نسبت به فیلم ژاپنی " زیستن " نگاهی دارد به این رخداد رنج آمور جامعه انسانی

Exirtv
4 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

این ویدئوی انگیزشی را تماشا کنید

دوره توسعه فردی
12 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

روش ارزیابی شرایط فعلی از میزان هدفمندی خودمان در زندگی ، قبل از برنامه ریزی علمی برای تعیین اهداف در زندگی

دوره توسعه فردی
34 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

مبانی و مقدمات تعیین هدف مبتنی بر روشی علمی و موثر در زندگی

دکتر امیر مهرداد خسروی
12 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣بسیاری از انسانها خود را فردی خوشبخت نمی دانند و به همین دلیل احساس نارضایتی از زندگی خودشان می کنند . اما دلیل چنین رخدادی چیست و چرا بسیاری از مردم خود را خوشبخت نمی دانند در این ویدئو ضمن برشمردن اهمیت شاکر بودن و وفا داشتن به تبیینی از مفهوم واقعی خوشبختی پرداخته می شود
Showing 1 out of 2