شرایط استفاده

1- موارد ممنوع برای انتشار:

- اشاعه فحشا ،  خلاف اخلاق و هنجارهای عرفی جامعه
- موهن و اختلاف بر انگیز 
- ضدیت با  ادیان و مذاهب
- اهانت به اقوام ، ملیتها و تعصب نژادی
- عدم برخورداری از حق مالکیت اثر یا جواز انتشار
- انتشار شایعه ، اخبار و مطالب کذب و غیر موثق 
- آسیب به امنیت روحی و روانی جامعه
- هتک حرمت و آبروی افراد
- مطالب نامناسب برای حریم خانواده و کودکان

2 - ضوابط درآمد سازی کانال :

- عضویت حد اقل 500 نفر در کانال
- مالکیت اثر و رعایت قوانین کپی رایت تمام ویدئوی های کانال
- انتشار حد اقل 10 پست در یکماه
- رعایت قوانین موارد ممنوع برای انتشار