ویدیوی ویژه

سمانه هادیان
سمانه هادیان

مهمترین استراتژی های والدگری

⁣در این ویدئو ،درباره چالش های غلط و مضر والد گری صحبت می شود .اینکه والدین بجای فرزندان تصمیم می گیرند و کسب نمره و ورود به کالج ها و مدارس درجه یک بیشتر برای والدین اهمیت دارد تا دوست داشتن و دوست داشته شدن ....

اشتراک گذاری

ویدئوی کوتاه موارد بیشتر

خانواده متعادل
2 بازدید · پیش از : 6 روز
روانشناسی خانواده
1 بازدید · پیش از : 12 روز
مامان ها تی وی
7,241 بازدید · پیش از : 19 روز
مامان ها تی وی
1 بازدید · پیش از : 21 روز
آشپزخانه من
1 بازدید · پیش از : 1 ماه


شبکه ها موارد بیشتر

Exirtv
7 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
4 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
6 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
3 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
3 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
4 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
6 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
7 بازدید · پیش از : 2 ماه ها
Exirtv
6 بازدید · پیش از : 2 ماه ها