ذهن و رفتار

زیر رده

دکتر امیر مهرداد خسروی
6 بازدید · پیش از : 2 روز

⁣تغییر نوع نگاه می‌تواند زندگی فرد را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. این تغییر باعث افزایش اعتماد به نفس و خودشناسی می‌شود، زیرا فرد با دیدی جدید نقاط قوت و ضعف خود را بهتر درک می‌کند. نگرش مثبت به دیگران نیز روابط اجتماعی را تقویت می‌کند و فرد را از قضاوت‌های زودهنگام دور می‌سازد.
علاوه بر این، تمرکز بر جنبه‌های مثبت زندگی به جای تمرکز بر مشکلات، می‌تواند استرس را کاهش داده و رضایت کلی از زندگی را افزایش دهد. در نهایت، تغییر نوع نگاه می‌تواند به بهبود سلامت روان، افزایش رضایت از زندگی و تقویت روابط اجتماعی منجر شود.

دکتر امیر مهرداد خسروی
11 بازدید · پیش از : 3 روز

جلوه ای از زندگی

دکتر امیر مهرداد خسروی
21 بازدید · پیش از : 5 روز

⁣تاثیر نوع نگرش در ایجاد احساس خوب با بد در انسان

نوع نگرش انسان نقشی کلیدی در ایجاد احساسات مثبت یا منفی ایفا می‌کند. نگرش، یا دیدگاه ذهنی فرد نسبت به وقایع و شرایط زندگی، می‌تواند تعیین‌کننده‌ی حالت‌های روحی و روانی او باشد. افرادی که نگرش مثبت و سازنده‌ای دارند، تمایل دارند تا در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات، از فرصت‌ها و جنبه‌های خوب هر وضعیت بهره‌برداری کنند. این افراد معمولاً احساسات خوشایندتری همچون شادی، امید، و رضایت را تجربه می‌کنند.

در مقابل، افرادی که نگرش منفی و بدبینانه‌ای دارند، غالباً بر جنبه‌های منفی و مشکلات زندگی تمرکز می‌کنند. این نگرش می‌تواند منجر به احساساتی همچون اضطراب، ناامیدی، و ناراحتی شود. نگرش منفی می‌تواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند که در آن فرد با انتظارات منفی به سوی آینده می‌نگرد و این انتظارات منفی به نوبه‌ی خود به تقویت احساسات ناخوشایند منجر می‌شوند.

دکتر امیر مهرداد خسروی
5 بازدید · پیش از : 13 روز

مرز انسان با سایر حیوانات کجاست ؟

دکتر امیر مهرداد خسروی
1 بازدید · پیش از : 21 روز

⁣نظریه روانشناسی واگنر درباره افکار ناخواسته، که به نام "اثر خرس سفید" (White Bear Effect) شناخته می‌شود، بیان می‌کند که تلاش برای سرکوب افکار ناخواسته معمولاً باعث می‌شود آن افکار بیشتر در ذهن ظاهر شوند. این نظریه به وسیله‌ی دانیل واگنر، روانشناس آمریکایی، در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح شد.

واگنر و همکارانش در یک آزمایش کلاسیک از شرکت‌کنندگان خواستند که به مدت پنج دقیقه به یک خرس سفید فکر نکنند. نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان نه تنها نمی‌توانستند این فکر را از ذهن خود بیرون کنند، بلکه این فکر بیشتر و مکرر به ذهنشان می‌آمد. این اثر نشان می‌دهد که تلاش برای سرکوب یک فکر می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و آن فکر را تقویت کند.

این پدیده می‌تواند در موضوعات مختلفی از جمله اضطراب، افسردگی و اختلالات وسواس فکری-عملی (OCD) نقش داشته باشد. واگنر پیشنهاد کرد که به جای سرکوب افکار، باید آن‌ها را پذیرفت و به شیوه‌ای سالم‌تر با آن‌ها برخورد کرد.

دکتر امیر مهرداد خسروی
1 بازدید · پیش از : 24 روز

⁣«اﭘﻴﻜﻮر»، ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮرﻳﻮﻧﺎنی، دهﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ازﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ می‌زﻳﺴﺖ. اﭘﻴﻜﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺪف زﻧﺪگی، ﺧﻮش ﺑـﻮدن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد در زﻧﺪگی ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﻴﻢ، به ﻫﻴﭻ دردی نمیﺧﻮرد!

«اﭘﻴﻜـﻮر» ﻓﻬﻤﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم، ﺑﺮداﺷﺖ درستی از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

دکتر امیر مهرداد خسروی
1 بازدید · پیش از : 26 روز

⁣"همنوردی":
نمونه زیبای یک سبک زندگی فرامتنی
و نیاز امروز جامعه ی ما
در فرهنگنامه ی کوهنوردی به آدمهایی که با همدیگر کوهنوردی می کنند می گویند:
"همنورد".
"همنورد"، یعنی تمام پستی ها و بلندی ها و فراز و نشیب ها را در کنار هم درنوردیدن ، پشت و پناه هم بودن ، کنار هم و پا به پای هم راه رفتن ، در رابطه با دیگران انسان بودن ، در سخت ترین مسیرها و دشوارترین گردنه ها هوای هم را داشتن و تمام دار و ندار خود را با دیگران قسمت کردن

ایمانا تی وی
1 بازدید · پیش از : 1 ماه

در این ویدئو درباره اهمیت ارسال سیگنال های مغزی از طریق فکر کردن و ایجاد رابطه با دیگران از حیث علمی مورد اشاره قرار می گیرد

ایمانا تی وی
1 بازدید · پیش از : 1 ماه

⁣در این ویدئو درباره روش کاربردی رسیدن به اهداف نکات آموزشی را بیان می کند

روانشناسی خانواده
10 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

چرا باید به روان خود توجه کنیم ؟

دکتر امیر مهرداد خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣مادامی‌که تفکر خود، راه و روش و سلیقۀ خودمان را حق بدانیم و دیگران را باطل، راهی برای همدلی نخواهیم داشت. اما چطور می‌توانیم با دیگران همدلی کنیم؟

دکتر امیر مهرداد خسروی
8,925 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣«آﻟﺒﺮت اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ»، ﻓﻴﺰﻳﻜﺪان ﺑﺰرگ، ﺟﻤﻠﻪاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد: «ﺳﻪ ﻧﻴﺮوي ﻋﻈﻴﻢ در ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﺗﺮس، ﻃﻤﻊ و ﺣﻤﺎﻗﺖ!» اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ دﻗﻴﻖ ﺷﻮﻳﺪ، ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ «اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ» را درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﺪ.

دکتر امیر مهرداد خسروی
19,115 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣نگاه‌های ما در وهله اول، عمومی‌است. بی‌تفاوت و غیر اختصاصی است. چهره‌ها در این نگاه، همه یکسان یا با الهام از تعبیر سارتر، شیء‌گونه است. ما هزاران چهره را در روز، عموما در کوچه و خیابان و تلویزیون و رسانه‌ها، می‌بینیم، اما در اصل نمی‌بینیم! دیدنی که عمیق باشد و «شخصی» که «شیء» نباشد، اتفاق نمی‌افتد. پس در اصل ما تنها چهره‌ها را نادیده، ورق می زنیم و نمی‌بینیم. نگاه ناب، در اینجا، عمیقا غایب است. نگاهی که «شخصِ جان‌دارِ روح‌دار» مقابل‌مان را شیءای یکسان با همه جهان خارج، نمی‌بیند. نگاهی که صرفا با ماهیچه‌های چشم نیست و علاوه بر درگیر کردن دیگر اعضای بدن، روح و جان و حضور ما را نیز قرارست که تسخیر کند.

دکتر امیر مهرداد خسروی
9,995 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣هر کسی در مسیر رشد اخلاقی و معنوی خود می‌داند که نقاط ضعفی دارد. مثلا می‌داند که در حسادت وضعیت خوبی دارد اما در کنترل خشم مشکل دارد. کاربرد قانون بشکه در امور اخلاقی و معنوی این است که انسان باید در مسیر رشد و توسعه فردی خود توجه بیشتری به نقاط ضعف خود بکند و روی آنها به طور ویژه وقت بگذارد زیرا تکرار ابتلا به این مشکلات این حس را در او ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه از دام آنها رها نمی‌شود و مسیر رشد برای او بسته است. این نقاط ضعف به مثابه پاشنه آشیل فرد هستند و یا مانند سنگی که بر پای انسان بسته شده پرواز او را دشوار می‌کند. لذا تلاش برای رفع آنان مانند تعویض تخته چوب کوتاه می‌تواند ظرفیت معنوی انسان را افزایش دهد.

روانشناسی خانواده
9 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

#قیمت_زندگی

تو یک عمر یخ زدن در سرمای زندگی رو برای کدوم پروانه شدن داری به جون میخری؟

روانشناسی خانواده
9 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣🎥اختلال‌های روانی چگونه درمان می‌شود؟

👈آشنایی با ۳ جریان اصلی روان ‌درمان

📺جذاب‌ترین فیلم‌های کوتاه روان‌شناسی📺

کانال مهاجران
7,156 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣نکات مثبت و منفی زندگی در ونکوور #کانادا تجربه مفید از شما

روانشناسی خانواده
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣🌹🍃🌹🍃🌹

اثر Framing بر تصمیم‌گیری
اثری که می‌تواند باعث خطاهای شناختی و اشتباه در تصمیم‌گیریهای ما شود.

دوره توسعه فردی
27 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣بازنگری در اهداف ، اولویت بندی ها و جمع بندی نهایی

دوره توسعه فردی
27 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣روش مدیریت موانع رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
12 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣توانایی و استعدادهای ما در جهت رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
14 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣امور ضروری که برای پشتیبانی از اهداف اهمیت دارند

دوره توسعه فردی
13 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣اهمیت مشخص شدن کمیت و کیفیت در تعیین اهداف

دوره توسعه فردی
13 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣تقدیر ها و اهداف نکات مهمی که در مسیر تعیین هدف نباید غفلت شود

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣ویژگیهایی که در تعیین اهداف ضروری می باشد

دوره توسعه فردی
10 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣مکانیزم و روش اولویت بندی و دسته بندی اهداف

دوره توسعه فردی
9 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣مکانیزم ارتباطی ذهن با اهداف تعیین شده

دوره توسعه فردی
14 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣خطای استراتژیک در تعیین ارزشها بجای اهداف و نرسیدن به موفقیت در زندگی

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

هدف ، سختیها و پشتکار منطقی در مسیر هدف

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣نگاهی به مهندسی فکر در ترسیم مسیر هدف
Showing 1 out of 2