وابسته ها

برای هر کاربری که عضو سایت می کنید، معادل 3000 تومان درآمد کسب کنید!

برای هر کاربری که عضو سایت می کنید تا بسته حرفه ای بخرد ، معادل 10 درصد از آن درآمد کسب کنید .

برای هر کاربری که عضو سایت می کنید تا عضو کانال پولی بشود معادل %10 از آن درآمد کسب کنید

برای هر کاربری که عضو سایت می‌کنید تا یک ویدیو یا فیلم را خریداری یا اجاره کند، معادل %10 از آن درآمد کسب کنید.

همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید