جدیدترین ویدیوها

Exirtv
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣چرا ماه به جای زمین به دور خورشید نمی چرخد؟

Exirtv
25 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣🎥 خطای پدر و مادر و بدبختی فرزند

#شهید_مطهری

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر