آخرین فعالیت ها

دکتر خسروی

دکتر خسروی

Today, in Sweden, an unfortunate and unjust incident occurred, which some individuals, including Islamophobes and opportunists, used as an opportunity to express their hostility towards Isla.. ادامه مطلب

Today, in Sweden, an unfortunate and unjust incident occurred, which some individuals, including Islamophobes and opportunists, used as an opportunity to express their hostility towards Isla..
0 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

In mystical theory, all beings, including humans, are inherently and fundamentally connected to spirituality and the divine truth. According to this perspective, all beings inherently and fu.. ادامه مطلب

In mystical theory, all beings, including humans, are inherently and fundamentally connected to spirituality and the divine truth. According to this perspective, all beings inherently and fu..
0 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

اگه خودتو از غمهای دیروزت خالی کنی ، جا برای شادی های امروزت باز میشه ... ادامه مطلب

اگه خودتو از غمهای دیروزت خالی کنی ، جا برای شادی های امروزت باز میشه ...
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

زمانی که بتوانی افکار درونی خود را به سمت چیزی که می‌خواهی متمرکز نمایی، دیگر نیازی نخواهی داشت تا انرژی خود را صرف انتظارات دیگران از خود کنی... ادامه مطلب

زمانی که بتوانی افکار درونی خود را به سمت چیزی که می‌خواهی متمرکز نمایی، دیگر نیازی نخواهی داشت تا انرژی خود را صرف انتظارات دیگران از خود کنی...
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

در نهایت خودت باید قهرمان خودت باشی،چون همه مشغول نجات خودشون هستن... ادامه مطلب

در نهایت خودت باید قهرمان خودت باشی،چون همه مشغول نجات خودشون هستن...
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

“برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید،
برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست ‌دادید ناراحت باشید.“.. ادامه مطلب

“برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، <br>برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست ‌دادید ناراحت باشید.“..
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

بخشش کنید،
اما نگذارید از شما سوء استفاده شود.

عشق بورزید،
اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود.

اعتماد کنید،
اما ساده و زود باور نباشید.

حرف دیگران را .. ادامه مطلب

بخشش کنید، <br>اما نگذارید از شما سوء استفاده شود. <br> <br>عشق بورزید، <br>اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود. <br> <br>اعتماد کنید، <br>اما ساده و زود باور نباشید. <br> <br>حرف دیگران را ..
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

گاهی "کودک" باش؛ جدی بودن
را فراموش کن بزرگتر که می شوی
زیباتر "سخن" می‌گویی...

ولی احساس و طراوتت را از
دست می دهی کودک بودن
"کوچک بود.. ادامه مطلب

گاهی "کودک" باش؛ جدی بودن <br>را فراموش کن بزرگتر که می شوی <br>زیباتر "سخن" می‌گویی... <br> <br>ولی احساس و طراوتت را از <br>دست می دهی کودک بودن <br>"کوچک بود..
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

اميد هيچ معجزه اى از مُرده نيست،
پس زنده باش.? ادامه مطلب

اميد هيچ معجزه اى از مُرده نيست، <br>پس زنده باش.?
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

گاهی یک خلوتِ دنج و بی واسطه
یک لیوان چای
و چند صفحه کتاب
برایِ خوشبختیِ آدم، کفایت می‌کند ادامه مطلب

گاهی یک خلوتِ دنج و بی واسطه <br>یک لیوان چای <br>و چند صفحه کتاب <br>برایِ خوشبختیِ آدم، کفایت می‌کند
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

عبارات تاکیدی نشاط، زیبایی،  سرزندگی، عشق الهی، ثروت تنها از طریق کلام شما، در زندگیتان جاری می شود... ادامه مطلب

عبارات تاکیدی نشاط، زیبایی،  سرزندگی، عشق الهی، ثروت تنها از طریق کلام شما، در زندگیتان جاری می شود...
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

درس های زندگی
آنقدر تکرار می شوند،
تا .... آموخته شوند
تنها راه موفقیت این است که
شاگرد خوب این مدرسه
باشیم و ازشکست ها درس بگیریم...... ادامه مطلب

درس های زندگی <br>آنقدر تکرار می شوند، <br>تا .... آموخته شوند <br>تنها راه موفقیت این است که <br>شاگرد خوب این مدرسه <br>باشیم و ازشکست ها درس بگیریم......
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

زیباترین عاشقانه ها را تنها  در زندگی زنی می توان دید که مادر شدن را تجربه کرده است. هر وقت عاشقی کردن را از یاد بردید به مادرتان نگاه کنید زیرا او تجلی کامل یک عاشق است... ادامه مطلب

زیباترین عاشقانه ها را تنها  در زندگی زنی می توان دید که مادر شدن را تجربه کرده است. هر وقت عاشقی کردن را از یاد بردید به مادرتان نگاه کنید زیرا او تجلی کامل یک عاشق است...
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

لازم نیست سر در بیاورید که خدا چطور می‌خواهد مشکلات شما را حل کند این مسئولیت اوست.کار شما نیست .کار شما این است که به او اعتماد داشته باشید آن موقعیت را به خدا بسپارید و به او اعتماد کنید. .. ادامه مطلب

لازم نیست سر در بیاورید که خدا چطور می‌خواهد مشکلات شما را حل کند این مسئولیت اوست.کار شما نیست .کار شما این است که به او اعتماد داشته باشید آن موقعیت را به خدا بسپارید و به او اعتماد کنید. ..
1 0
دکتر خسروی

دکتر خسروی

سلام دوستان گرامی
از اینکه کانال من را دنبال می کنید از شما تشکر می کنم
امیدوارم بتوانم در این کانال برنامه ای مفیدی را در منظر نگاه مهربان شما عرضه کنم .
با آرزوی سلامتی و موف.. ادامه مطلب

سلام دوستان گرامی <br>از اینکه کانال من را دنبال می کنید از شما تشکر می کنم <br>امیدوارم بتوانم در این کانال برنامه ای مفیدی را در منظر نگاه مهربان شما عرضه کنم . <br>با آرزوی سلامتی و موف..
2 0