در باره

دکتر امیر مهرداد خسروی
دکترای مطالعات اسلامی
دکترای مطالعات ادیان
مدرس سابق دانشگاه کمبریج انگلستان
کارشناس امور خانواده

جنسیت: مرد