جدیدترین ویدیوها

کانال همسر خوب
5 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

این آخرین جلسه دوره ایین همسرداری می باشد که ضمن باین نکات تکمیلی آموزشی به سوالات مهم مرتبط با روابط زوجین پاسخ داده می شود

کانال همسر خوب
5 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

نقش روحیه دگر خواهی و پرهیز از نکاتی که در این ویدئو بیان می شود تاثیر مهمی در استحکام یا اسیب به بنیان روابط زناشوئیی دارد

کانال همسر خوب
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

رعایت حقوق زوجیت ، خودخواهی و دگر خواهی در زندگی زناشوئی مبتنی بر حفظ حرمت از اساسی ترین نکات ضروری در زندگی مشترک است . در این قسمت در اینباره نکات آموزشی و تبیینی عرضه می گردد

کانال همسر خوب
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت درباره تاثیر شرایط روز زندگی های امروز در تغییر سبک زندگی و آسیب هایی که موجب بروز اختلاف میان زوجین شده است نکات تحلیلی بیان می گردد و همچنین در خصوص سهم زوجین در تکالیف و تعهدات ضروری در تقسیم مسئولیتها در زندگی نکات آموزشی بیان می گردد

کانال همسر خوب
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

بررسی ریشه های اختلاف زناشویی ناشی از تفاوتهای فرهنگی ، اقلیمی و نوع مطالبات و توقعاتی که برآورده نمی شودند و موجب اختلاف می گردند
در این قسمت تمرکز بیان نکات آموزشی بر این موارد پر اهمیت می باشد

کانال همسر خوب
9 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

موضوع پاکدامنی و پایبندی به تعهدات زناشویی از مهمترین نکات در آیین همسرداری است . این مساله مهم دربرگیرنده رعایت نکاتی است که گاهی از سر غفلت زوجین ایجاد بحران می کند . در این قسمت نکات آموزشی در این زمینه تبیین می گردد

کانال همسر خوب
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

مساله تفاهم و نقش گذشت و چگونگی انجام آن یکی از آیین های همسرداری دز زندگی مشترک است که در این قسمت تبیین می گردد و نکات آموزشی مرتبط ارائه می گردد

کانال همسر خوب
4 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت درباره مساله اعتماد بخشی میان زوجین ، اهمیت آراستگی های ظاهری و ریشه های بروز بسیاری از دلایل خیانت نکات آموزشی بیان می گردد

کانال همسر خوب
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت درباره تفاوتهای زوجین و تاثیرات آن بر روی روابط زوجین نکات آموزشی به عنوان مبانی بحث تبیین می گردد

کانال همسر خوب
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت مساله توضیح خواستن به منظور کاهش تنش میان زوجین نکات کاربردی آموزش داده می شود

کانال همسر خوب
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت روش کنار زدن موضع والد در بهینه سازی روابط میان زوجین نکات آموزشی و کاربردی آموزش داده می شود

کانال همسر خوب
5 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت مواضه سه گانه زوجین هنگام گفتگو تبیین می گردد و روش بهره گیری از بهترین روش برای ایجاد تعامل کلامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب بدون تنش آموزش داده می شود

کانال همسر خوب
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

در این قسمت گامهای ارتباط موثر بر تاثیر گذاری روی همسر برای رسید به نتیجه مطلوب نکات آموزشی بیان می گردد

کانال همسر خوب
27 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

بر اساس مطالعات علمی ، بالای ترین دلیل بروز بحران میان زوجین ناشی از عدم آگاهی نسبت به تکنیکهای گفتگوی میان زوجین است . در این قسمت مقدمات این موضوع مهم آموزش داده می شود

کانال همسر خوب
9,860 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

قانون نیاز در زندگی زناشوئی /

اصلی ترین بحران های موجود در میان زوجین فقدان توجه به نیاز های یکدیگر می باشد . دلیل مهم آن هم اینست که هریک از زاویه نگاه خود به نیازهای طرف مقابل توجه می کنند و چون درک صحیحی از این نیازها بوجود نمی آید بنابر این اختلافات و تنش ها بالا می گیرد .

کانال همسر خوب
9,461 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣⁣قانون نیاز در زندگی زناشوئی /
اصلی ترین بحران های موجود در میان زوجین فقدان توجه به نیاز های یکدیگر می باشد . دلیل مهم آن هم اینست که هریک از زاویه نگاه خود به نیازهای طرف مقابل توجه می کنند و چون درک صحیحی از این نیازها بوجود نمی آید بنابر این اختلافات و تنش ها بالا می گیرد .

کانال همسر خوب
7,895 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣قانون نیاز در زندگی زناشوئی/
در قسمت چهارم از مجموعه " چگونه همسر خوبی باشیم " به نیاز های مهم بانوان اشاره می گردد .
بی تردید توجه کردن به این نیاز ها از سوی آقایان تاثیر بسیار مهمی در استحکام روابط و افزایش عشق در زندگی زناشوئی می گردد.

کانال همسر خوب
9,626 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣قانون نیاز در زندگی زناشوئی/
در قسمت سوم از مجموعه " چگونه همسر خوبی باشیم " به نیاز های مهم آقایان اشاره می گردد .
بی تردید توجه کردن به این نیاز ها از سوی آقایان تاثیر بسیار مهمی در استحکام روابط و افزایش عشق در زندگی زناشوئی

کانال همسر خوب
9,350 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

قانون نیاز در زندگی زناشوئی/

در قسمت دوم از مجموعه " چگونه همسر خوبی باشیم " به نیاز های مهم زوجین و اهمیت توجه جدی به آنها اشاره می گردد .

بی تردید توجه کردن به این نیاز ها از سوی آقایان تاثیر بسیار مهمی در استحکام روابط و افزایش عشق در زندگی زناشوئی می گردد.

کانال همسر خوب
9,461 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

در این برنامه مساله مهم توجه به نیاز ها به عنوان ریشه بروز اختلافات زناشوئی مورد توجه قرار می گیرد

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر