جدیدترین ویدیوها

کانال تخصصی بارداری
23 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر عزیزی را تماشا کنید

کانال تخصصی بارداری
5 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

این ویدئو از فعالیت مجموعه ای که ایده ایی برای راه اندازی مرکز فرزند آوری با رحم مصنوعی را دنبال می کنند پرده برداری می کند

کانال تخصصی بارداری
7 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣ترا می خواهم ای جانانه ی من
ترا می خواهم ای آغوش جان بخش


نوزادی که صورت مادر را رها نمی کند😍

کانال تخصصی بارداری
13 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣انیمیشن خاطرات یک تولد بامزه

کانال تخصصی بارداری
7 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣🎥 من زنده‌ام مامان...

کانال تخصصی بارداری
9 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣🎥 ارتباط فرزنددار شدن با سلامت جسمی زن

کانال تخصصی بارداری
6 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

در یک نگاه

کانال تخصصی بارداری
11 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

کلیپ نگاه به بارداری در 4 دقیقه

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر