جدیدترین ویدیوها

دوره آداب بارداری
21 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

در این ویدئو فرایند رشد جنین از مرحله انعقاد نطفه تا انتهای دوران بارداری با تمرکز بر مرحله چهارماهگی که دمیده شدن روح اتفاق می افتد مورد توجه قرار می گیرد و ملاحظات و نکات ضروری که لازم است توسط مادر و پدر مورد توجه قرار گیرد تبیین می گردد

دوره آداب بارداری
4,880 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

تاثیر وضعی لقمه و حرمت لقمه حلال بر روی جنین از مهمترین عوامل موثر در فرایند تربیتی و شخصیتی دوران رشد کودک می باشد

دوره آداب بارداری
10,117 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣این ویدئو قسمت چهارم از مستند آداب معنوی دوران بارداری است که به دلیل سهولت بیشتر تماشای کاربرانی که اینترنت با سرعت پایین تری دارند تقطیع شده است
⁣در این قسمت درباره تاثیرات فضای معنوی و اسلامی و اقداماتی که برای تربیت فرزند صالح صورت بپذیرد موارد آموزشی بیان می گردد

دوره آداب بارداری
9,313 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣این ویدئو قسمت سوم از مستند آداب معنوی دوران بارداری است که به دلیل سهولت بیشتر تماشای کاربرانی که اینترنت با سرعت پایین تری دارند تقطیع شده است
در این قسمت مساله مهم آغاز تاثیر پذیری جنین از محیط پیرامون مورد توجه قرار می گیرد

دوره آداب بارداری
10,050 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣این ویدئو قسمت دوم از مستند آداب معنوی دوران بارداری است که به دلیل سهولت بیشتر تماشای کاربرانی که اینترنت با سرعت پایین تری دارند تقطیع شده است
در این قسمت موضوع تغذیه صحیح مادر در دوران بارداری مورد توجه قرار می گیرد

دوره آداب بارداری
9,241 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

این ویدئو قسمت اول از مستند آداب معنوی دوران بارداری است که به دلیل سهولت بیشتر تماشای کاربرانی که اینترنت با سرعت پایین تری دارند تقطیع شده است

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر