بانک سوال

کانال ویژه ماه رمضان
10 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣🟢 معنای احیا و شب‌زنده‌داری چیست؟ شب را سه گونه می‌توان به صبح رساند...

خانواده متعادل
3 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ دکتر فردوسی را تماشا کنید

خانواده متعادل
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ خانم دکتر فردسی را تماشا کنید

خانواده متعادل
8 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ دکتر فردوسی را تماشا کنید

دکتر امیر مهرداد خسروی
46 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را از دکتر خسروی بشنوید

ایمانا تی وی
17 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر میرباقری را بشنوید

ایمانا تی وی
13 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر میرباقری را بشنوید

Exirtv
9 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

دکتر اسلامی

دکتر امیر مهرداد خسروی
2 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر خسروی را بشنوید

ایمانا تی وی
9 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

دکتر امیر مهرداد خسروی
12 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر خسروی را بشنوید

ایمانا تی وی
7 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ استاد محمدی را بشنوید

ایمانا تی وی
10 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ استاد محمدی را بشنوید

حقوق خانواده
6 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
8 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
4 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
6 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
10 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
5 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

حقوق خانواده
11 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ را در این ویدئو تماشا کنید

ایمانا تی وی
7 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر میرباقری را در این ویدئو تماشا کنید

ایمانا تی وی
12 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ میرباقری را بشنوید

ایمانا تی وی
11 بازدید · پیش از : 4 ماه ها

پاسخ دکتر میرباقری را تماشا کنید

ایمانا تی وی
7 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ استاد وحید پور را تماشا کنید

روانشناسی خانواده
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ دکتر اسماعیل پور را تماشا کنید

کانال مهاجران
7 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣نسبت به درآمدی که داریم تو #کانادا چه خونه ای میتونیم اجاره کنیم؟

اگر تخصص خاصی نداشته باشید معمولا ساعتی17 دلار میتونه درآمدتون باشه پس اگه تنها هستید از خونه مشترکی شروع کنید..

تجربه یکی از هموطنانمون

ایمانا تی وی
3 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ استاد وحیدپور را تماشا کنید

سمانه هادیان
8 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

وقتی فرزند من مورد تمسخر دوستان یا هم بازیهای خود قرار می گیرد، چه کار، کند و وظیفه من بعنوان والد چیست؟

خانواده متعادل
5 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ استاد رحیم پور را تماشا کنید

کانال تخصصی بارداری
17 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

پاسخ دکتر عزیزی را تماشا کنید
Showing 1 out of 2