Ali Fani – Dua Iftitah – With English Translation
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

زمان حال استمراری برای بیان آینده | present continuous vs going to | صفرتاصد پریا قسمت 93

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
174,427 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا