جهت تماشای پلی لیست با گوشی افقی تماشا کنید
🔺 تصاویری از صحبت های وزیر بهداشت با اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

فوری

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
199 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا