🔺ویدئوی زیبا از چنگیز حبیبیان هنرمند عزیز آذری در واکنش به هذیان‌گویی اردوغان
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Brexit talks: Further warning of no-deal outcome by Boris Johnson

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
758 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا