🔺بدون تعرف با مینو محرز 🔹مینو محرز: اگر کرونا نگرفته بودم اولین‎نفر واکسن ایرانی را می‎زدم
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

🔺ویدئوی زیبا از چنگیز حبیبیان هنرمند عزیز آذری در واکنش به هذیان‌گویی اردوغان

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
119 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا