🎥 تصاویری از مناظره‌های اول انقلاب 🔸احسان طبری مدافع مارکسیسم و آیت‌الله مصباح یزدی مدافع اسلام
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تماشا کنید: یک قرن واکسن ایرانی / چرا باید به واکسن ایرانی کرونا اعتماد کنیم؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
223 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا