‏خاخام صهیونیست: در زمان تسلط یهود بر زمین بنا به تورات و قانون یهود، هیچ غیریهودی مستحق زندگی نیست
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

🔺طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
129 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا