گجت جدیدی که میزان قند شما رو بدون سوزن زدن انگشت شما بررسی میکنه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اوباما در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۴، ازویروس کرونا خبر داده بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
171 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا