کلمات متفاوت با تلفظ مشابه | تلفظ صحیح v , w در انگلیسی | صفرتاصد آموزش زبان پریا قسمت 95
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

حاج محمود کریمی – روضه (از مرکب افتاد)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
8,514 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا