کاربرد as در انگلیسی | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسما 84
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

پرستوهای خسته فرامرز اصلانی – parastoohaye khaste guitar

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
32,135 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا