کاربرد حروف اضافه (in at on by) در زبان انگلیسی || صفرتاصد انگلیسی پریا قسمت 60
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Garsha Rezaei – Naro Music Video ( گرشا رضایی – موزیک ویدیو نرو )

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
75,881 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا