چک و چونه زدن به انگلیسی | bargaining | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 96
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

کلمات متفاوت با تلفظ مشابه | تلفظ صحیح v , w در انگلیسی | صفرتاصد آموزش زبان پریا قسمت 95

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
17,523 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا