هيچيك از كارهاي خداوند بي حكمت نيست !
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

نظر فرانسیس فورد کاپولا درباره قرآن

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
143 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا