همه چیز را از دست رفته می‌دیدم / ماجرای ۱۸ روز محاصره حاج قاسم در حلب
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

‏خاخام صهیونیست: در زمان تسلط یهود بر زمین بنا به تورات و قانون یهود، هیچ غیریهودی مستحق زندگی نیست

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
3,624 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا