جهت تماشای پلی لیست با گوشی افقی تماشا کنید
نحوه صحیح بکاربردن everybody, everything, everyone, nobody در انگلیسی | صفرتاصد انگلیسی پریاقسمت 81
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

فوری

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
24,347 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا