منفی فعل بودن (نبودن)- صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت18
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اهل کجایی؟ || صفرتاصد آموزش زبان انگلیسی پریا اخواص قسمت17

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
50,887 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا