مستند کندی دیدار با مرگ با دوبله فارسی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

رایج ترین اشتباه فارسی زبانان درانگلیسی کاربرد نادرست agree و disagree | صفرتاصد انگیسی پریا قسمت 80

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
1,516 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا