عروۃ الوثقی شرایط نماز جماعت وجود نداشتن حایل یا مانع بین امام و مامومین و نیز بین مامومین حجت
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

عروۃ الوثقی احکام نماز جماعت حجت الاسلام فلاح زاده

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
126 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا