ضمایر اشاره در انگلیسی – صفرتاصد آموزش زبان انگلیسی پریا اخواص قسمت 24
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

حروف تعریف a , an در انگلیسی – صفرتاصد آموزش زبان انگلیسی پریا اخواص قسمت 23

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
41,758 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا