بخش طب و سلامت

اکسیر رسانه مهاجران فارسی زبان می باشد که بصورت لحظه ایی آخرین رخدادهای کشورهای مختلف را بصورت مستند و بیطرفانه منعکس می کند .
جهت تماشا با گوشی موبایل بصورت افقی تماشا کنید تا بتوانید شبکه ها را انتخاب کنید

تازه ها

تازه ها

بالا