سخنرانی حجت الاسلام انصاریان ۳
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تحلیل رفتار متقابل- سلسله درس گفتارهای دکترعلی بابایی زاد- Transactional Analysis- بخش اول

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
98 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا