رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل: قض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح جهانی را به خطر می‌اندازد
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

وقتی ترانه علی دوستی چشم دیدن موفقیت جناب خان رو نداره 😥😭😂

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
85 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا