رئیسی در سازمان ملل: رشادت شهید ابومهدی وشهید قاسم سلیمانی نبود، داعش همسایه مدیترانه ای اروپا بود
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

رئیسی:روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
73 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا