رئیسی:روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل: قض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح جهانی را به خطر می‌اندازد

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
63 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا