رئيس بانک جهانی:‌ محور فعالیت‌های ما پایایی و توسعهٔ بلندمدت است…
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Akharin Khabar | دردسر شروع شد؛ ساعت قدیم یا ساعت جدید؟!

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
59 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا