حداد عادل: مگر ما دیوانه‌ایم که به کراوات بگوییم درازآویز زینتی؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تحلیل کارشناس چینی در رابطه با تجهیزات نظامی که از افغانستان به ایران رسید…

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
89 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا