جملات امری در انگلیسی Imperatives | آموزش صفرتاصد انگلیسی پریا اخواص قسمت 88
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تبریک تسلیت آرزوی سلامتی و چند اصطلاح پرکاربرد به انگلیسی | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 87

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
12,987 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا