جایگاه موعظه از دیدگاه قرآن سخنرانی حجت الاسلام انصاریان ایام غدیر ۲۴۔۱۱۔۱۳۹۴
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

چهار حقیقت برتر سخنرانی حجت الاسلام انصاریان ایام غدیر ۷۔۷۔۱۳۹۴

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
223 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا