توصیف ظاهر آدم ها در انگلیسی | ترتیب صفات در انگلیسی | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 67
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

مستند دوبله ناگفته های هلوکاست(این مستند حاوی تصاویری با ابعاد خشن می باشد لازم است توجه کنید)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
41,816 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا