تفاوت want و would like در انگلیسی | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 72
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

حاج محمود کریمی – واحد (نور میاد شور میاد)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
32,692 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا