تفاوت gerund و infinitive در انگلیسی | مصدر با to و ing | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 79
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

شناخت دوران نوجوانی 19

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
46,318 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا