تفاوت اس و ای اس سوم شخص در حال ساده – صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا اخواص قسمت 37
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

زمان حال ساده در انگلیسی – صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت 36

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
29,429 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا