جهت تماشای پلی لیست با گوشی افقی تماشا کنید
ترکیب کلمات با How و ساختن سوالات مختلف | جملات پرسشی با How | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 90
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

فوری

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
26,258 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا