ترکیب کلمات با How و ساختن سوالات مختلف | جملات پرسشی با How | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 90
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

گفتگو بین زوجین

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
19,273 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا