اوباما در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۴، ازویروس کرونا خبر داده بود
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

غم غربت

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
292 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا