افعال was و were در انگلیسی – صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت 52
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش درانگلیسی – صفرتاصد آموزش زبان انگلیسی پریا اخواص قسمت 51

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
45,600 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا