احکام شرعی حکم گوش دادن حمد و سوره در نماز جماعت
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

احکام شرعی حکم گفتن ذکر در نماز جماعت

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
208 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا