آهنگ زیبای خارجی ـ اجرای گیتار ـ Sidewalk cafe – guitar
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

نحوه صحیح بکاربردن everybody, everything, everyone, nobody در انگلیسی | صفرتاصد انگلیسی پریاقسمت 81

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
3,422 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا