آموزش نحوه پیشنهاد دادن در انگلیسی | suggest vs recommend | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 98
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – I Call Out To You | علی اکبر قلیچ

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
10,646 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا