آموزش صفات مقایسه ای در انگلیسی | comparative adjective | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 77
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تکامل و هدف زندگی ـ سخنرانی صوتی علامه محمدتقی جعفری

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
22,397 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا