جهت تماشای پلی لیست با گوشی افقی تماشا کنید
آموزش صفات مقایسه ای در انگلیسی | comparative adjective | صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 77
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

News in Full – 1:30 PM – in Tehran time – Saturday- 28 May 2022

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
32,976 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا